• Lev Mikulitski

איך ירכשו מכם אם לא מודעים לקיומכם?


ללא מודעות, אין צרכנות. את זה יודע כל מנהל מותג שמפו, אבל כמה זה מופנם בקרב חברות טכנולוגיות?. אני מדבר עם חברות מסחריות בעולם על מנת להשיג שיתופי פעולה, טראקשן, ואף השקעות אסטרטגיות עבור חברות ישראליות והם כל פעם מופתעים מחדש כאשר אני חושף בפניהם טכנולוגיות ישראליות. מצד אחד זה מצוין, מצד שני יש כאן בעיה. אם לא מודעים אליכם, איך יהיה כלפיכם איזשהו עניין? העדר תכנית שיווקית\תקשורתית אפקטיבית היא עקב אכילס של חברות טכנולוגיות בכלל ומיזמים צעירים בפרט. לאורך עקומת הגדילה, יש הרבה בעלי עניין שהחשיפה בפניהם הינה קריטית. לזה צריכה להיות תכנית סדורה.


3 views0 comments