• Lev Mikulitski

אתם תמיד מגזימים בהערכת שווי?


שלחו לי אתמול מצגת משקיעים לעיון. מדובר במיזם מהפכני בתחום התזונה, מבוסס IOT ונשען על ה-AI של IBM. המצגת היתה טובה למדי מלבד כשל אחד מהותי: הערכת שווי. באחד הנספחים אף הוצג המודל הכלכלי שבעזרתו עשו את חישוב הערכת השווי. העניין הוא שהמיזם נמצא בשלב שבו עוד נדרשים לפחות 6 חודשים על מנת לסיים את ה-Prototype ועוד כשנה ושישה חודשים לפחות עד שהוא יהיה מסחרי (אם יהיה בע"ה). היזמים ביקשו לגייס 1 מיליון דולר (צנוע) לפי 7 מיליון PRE. בהקשר הזה אני רוצה לומר משהו מאוד פשוט. הערכת שווי במיזמים בתחילת דרכם זו פיקציה אחת גדולה ומה שמגדיר את השווי של המיזם, זו ההשקעה וההשקעה בלבד ולא הפוך. שימו לב, יש נטיה מסוכנת להגזים עם הערכת השווי וכאשר המשקיעים רואים את זה, זה לא עושה טוב ואף מרחיק אותם מלהשקיע במיזם הספציפי.


2 views0 comments