• Lev Mikulitski

התבונה שבהקשבה יכולה להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון


יזמים, כאשר אתם עושים Pitching למשקיעים, דברו פחות, הקשיבו יותר. שיחה עם משקיעים, כמו כל תהליך תקשורת אפקטיבית, זה להקשיב ולשקף. ההקשבה הינה קריטית, שכן בתהליך ההקשבה מתגלים דפוסים של התנגדויות מצד המשקיע הפוטנציאלי ובכלל תובנות שחשוב לקחת לדרך. ההתנגדויות הן האוצר הכי גדול שיזם יכול לקבל בפרזנטציה. אבל אם תהיו במוד אוטומטי של לספר את המצגת שלכם, שהרבה פעמים המשקיעים הפוטנציאליים כבר ראו, לא תהיו קשובים מספיק לשמוע את ה"למה לא..". לכן פעם הבא, כאשר אתם אתם עושים פרזנטציה בפני משקיעים, תשמרו על איזון: הכניסו אנרגיה משמעותית והעצימו רגעים כמו הכאב של שוק המטרה, החזון המטורף שבבסיס הפתרון שלכם וכו' ובין לבין עשו הפוגה והקשיבו.


1 view0 comments