• Lev Mikulitski

יש לכם אסטרטגיית יציאה?


אסטרטגיית יציאה, איזה ביטוי עצמתי... והיום אחד הפופולריים בתקשורת. אבל לא רק. זה גם אחד השקפים הכי חשובים במצגת משקיעים. כל מי שעובד על עריכת מצגת משקיעים, עצרו רגע. האם יש לכם התייחסות ל-EXIT? לא? תזכרו דבר אחד מאוד פשוט: כאשר אתם פונים לקרנות ו\או משקיעים במטרה להשיג השקעה ובמיוחד אם אתם בשלבים מוקדמים של עד Round A (כולל), צריכה להיות לכם אסטרטגיית יציאה מאוד ברורה. שימו בצד את הרומנטיקה לשנות את העולם ושימו בצד את התשוקה להיות חד קרן. זה אולי יבוא. אבל לא בגלל זה תשיגו השקעה עכשיו. משקיעים רוצים את הכסף שלהם בחזרה ושעה אחת קודם. רבים יעדיפו כבר ב-Round B/C לצאת וכמעט כולם ללא יוצא מהכלל ירצו מכם התייחסות ברת השגה ל-M&A או IPO. אתם רוצים להשיג השקעה? אתם צריכים להיות מיזם המציג חזון מאוד ברור ל-EXIT כחלק מהתכנית הפיננסית שלו.


2 views0 comments