• Lev Mikulitski

כמה גדולים אתם מסוגלים להיות?


האם העסק שלכם מסוגל לעשות 80-100 מיליון דולר מחזור שנתי תוך 6-8 שנים? ולא רק האם, אלא איך בדיוק?! יזמים, שימו לב, לא כל עסק הוא עסק שצריך לחפש גיוס הון סיכון. יש מיזמים שהם לא venture scale business, אבל אם בכל זאת פניתם לקרנות, אתם צריכים לדעת דבר אחד: קרן הון סיכון (תלוי בהרבה פרמטרים כמובן), רוצה החזר של כפול 20, 30 ועד 40 על ההשקעה שלהם. במקרה הזה, אתם תצטרכו להגן בפני הקרן על תכנית ה-go-to-market שלכם ולהציג סקלביליות ברת השגה, אבל גם הוכחות לרווחיות ונזילות. לא פשוט, נכון?! עכשיו תחזרו למצגת משקיעים שלכם ותשפטו אותה דרך הפריזמה הזאת.

5 views0 comments