• Lev Mikulitski

לא לבלבל אסטרטגיה עם טקטיקה


שהקורונה לא תיקח לכם את הקורונה. הרבה חברות נכנסו עכשיו למוד של לפתח יכולות טקטיות אשר יאפשרו להם לצלוח את המשבר. על פניו, צעד נכון. האומנם? לקוח שלי שאל אותי היום: "אני הולך לפתח עכשיו יישום שיאפשר לי לתת פתרון מותאם לזמן הזה, אבל זה בא על חשבון פיתוח אסטרטגי, כזה שאם לא אעשה אותו עכשיו, אמצא את עצמי מאבד את היתרון האסטרטגי שלי, אז במה להשקיע את המשאבים?" זה מצב מאתגר, אין לו תשובה פשוטה וודאי לכל עסק תהיה תשובה שונה. פיתוח יכולות טקטיות, יהיה אפשר לתרגם יחסית מהר למזומנים, אבל אם זה אומר לסכן את המעמד התחרותי, אז מה עשינו בזה?! אני תמיד אומר את הדבר הבא: עסק לא צריך לסכן את המעמד התחרותי שלו ו\או את המובילות שלו. קל לאבד את הפוקוס וקל להתפטות למהלכים קטקטיים. תשמרו כמה שאפשר על כוכב הצפון שלכם ואף האיצו פיתוח של יכולות חדשניות ותחרותיות.

6 views0 comments