• Lev Mikulitski

לפעמים הכסף מחפש אותך ולא אתה אותו...


נותנים לך כסף, תיקח! אתם יודעים שקרנות ההון סיכון משקיעות בכ-1% מההזדמנויות המוגשות להם לבחינה?! האמת, המספר האמיתי אף נמוך מזה. יש יותר מדי תחרות על כל $ פנוי, המון "הזדמנויות" הן לא יותר מבזבוז זמן הדדי, ופחות מדי קשב בקרב שומרי הסף. והיום, בהקשר המאתגר במיוחד של "זמן קורונה", המצב אף מורכב מזה. ולמה אני מספר את זה? לפני כחודש קיבלתי פניה דרך גורם מממן אותו אני מייצג לאתר חברה בסגמנט מאוד מסוים. לאותו גוף יש יחידת מחקר והם עושים איתור ייזום של "הזדמנויות". איתרתי חברה אחת שענתה בדיוק לפרופיל שהוגדר, סטארטאפ מאוד מיוחד ומבטיח. פניתי למנכ"ל של החברה וסיפרתי לו את הסיפור. התגובה שלו כנראה תפתיע אתכם מאוד.. הוא אמר לי "אני לא צריך כסף עכשיו, אכנס לסבב גיוס עוד חצי שנה".. אני יודע להגיד בוודאות שיש לפחות 100 סטארטאפים שהיו רוצים להיות במצב שלו. מצב שבו מחזרים אחריך ולא מצב שבו אתה כבר חצי שנה מנסה לגייס כסף ולא מצליח. יזמים שימו לב, הון סיכון מגייסים כאשר אפשר ולא כאשר צריך.


1 view0 comments