• Lev Mikulitski

קורונה זה רק סמפטום למה שעוד עתיד לבוא


אנחנו בישראל יודעם להתאים את עצמנו מהר למציאות משתנה, אבל אנחנו לא יודעים לתכנן קדימה ולהיערך למה שיבוא וקורונה היא רק סמפטום למה שעוד עתיד לבוא. העולם כבר השתנה (לשון עבר). המציאות הנוכחית תפסה אותנו עם תשתיות לא מוכנות ומה שהכי מדהים אותי לראות איך קרנות ההון סיכון, אלו שמתדלקות את עולם החדשנות, פתאום "מחשבות מסלול מחדש". לשמחתי אני מדבר עם עשרות קרנות, מסין ועד ארה"ב ואני שמח שיש גם דעה שונה מזו שהרבה נצמדים אליה היום, דעה לא פופוליסטית ושלא מתיימרת לשרת יחצנות זולה. המסר המרכזי הוא שינוי תהומי בסדרי עדיפויות בכל הנוגע לתחומי ההשקעה. בעידן של אחרי-קורונה לא יהיה יותר מקום להשקעות שלא משרתות יצירת תשתיות שיאפשרו למנוע ו\או להתמודד ביתר אפקטיביות עם המשבר הבא שיבוא. והוא יבוא. אם אתם השקעתם היום בתחום של אופטימיזציה בשיווק דיגיטלי, תשאלו את עצמכם, איך זה יעזור מחר להתמודד עם משבר חדש?! דבר נוסף הוא שהיום מתחת לאף שלכם יש עשרות חברות שמשנות ענפים שלמים, ענפים בתחומי הבריאות, המזון, החקלאות, החי והקיימות – תחומים שברמה תשתיתית מחזקות את הקיום שלנו. החברות הללו זקוקות לכם היום, אבל אתם ממשיכים "לשפוט" ו"להעריך" אותן לפי אמות מידה לא רלוונטיות ובכך נוצר פספוס. פספוס מסוכן. תזכרו שזאת לא "הקורונה האחרונה".


2 views0 comments

Recent Posts

See All