• Lev Mikulitski

הפרמטר הסודי שלפיו אתם נשפטים ע"י המשקיעים


יזמים, האם אתם מסוגלים ללחוץ על פעמון הבורסה ולחגוג את פתיחת המסחר של חברתכם? תרצו או לא, אבל זהו אחד הקריטריונים ה"לא רשמיים" שלפיהם אתם נשפטים בבואיכם לגייס כסף מקרנות הון סיכון. שותף מייסד ו-GP של אחת מקרנות ההון סיכון המעניינות בישראל, ומי שלימים הפך להיות לחבר יקר אמר לי פעם: לא די במיזם טכנולוגי פורץ דרך, בחזון לשנות את העולם ואפילו בצוות מקצועי חזק. את כל אלו עוד ניתן לעצב לאורך הדרך. אבל יש משהו שאם אין לך אותו, תתקשה לגייס, אם בכלל. צריך שתהיה לך את העוצמה הפנימית, את התשוקה, את הכריזמה לעמוד כשווה בין שווים עם מנכ"לית ה-NASDAQ ועם המנכ"ל של JPMORGAN ולפתוח את יום המסחר בלחיצה על הפעמון. הקריטריון הזה של"can you ring the bell" משמעותי ביותר. לפעמים מרגישים אותו מיד. לפעמים חווים אותו דרך האופן בו אתם מציגים את מצגת המשקיעים שלכם ולפעמים כבר עמוק אל תוך ניהול החברה, מגיע נציג הבורד ואומר לך, עשית עבודה מצוינת עד עכשיו... ועכשיו הגיע הזמן להביא מנכ"ל לחברה שייקח אותה להנפקה. אם יבוא רגע כזה... זוזו הצידה.


2 views0 comments